Momenteel hebben wij onze vaste seizoenssluiting. Vanaf augustus openen wij weer onze deuren!

Huisregels

Huisregels ondertitel

Snow-Peak b.v. heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Snow-Peak b.v. van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van Snow-Peak b.v. gelden dan ook de huisregels van Snow-Peak b.v. en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Snow-Peak b.v., die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 • Binnen Snow-Peak b.v. stellen wij het op prijs dat u gebruikt maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
 • Het betreden van het pand en het volgen van trainingen geschiedt op eigen risico. Bezoekers tot 12 jaar krijgen enkel toegang onder toezicht van ouders/verzorgers.
 • Bij Snow-Peak b.v. gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.
 • Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Snow-Peak b.v. is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.
 • Bij Snow-Peak b.v. gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze bewoners, bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.
 • Snow-Peak b.v. dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, zwak alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 16 jaar en sterke drank wordt niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Snow-Peak b.v. u een legitimatiebewijs te tonen.
 • Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 • Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Snow-Peak b.v. en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 • Om de rust, orde en veiligheid binnen Snow-Peak b.v. te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 • Snow-Peak b.v. stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.
 • De medewerkers van Snow-Peak b.v. waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 • Laat uw eigendommen op de locatie van Snow-Peak b.v. en in uw auto niet onbeheerd achter. Snow-Peak b.v. is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Snow-Peak b.v. geschiedt op eigen risico.
 • Trainingstijd 60 minuten met een minimale bezetting van vier personen in een training en maximaal 3 personen per tijdseenheid(10 min).
 • Betaling trainingsgelden voor aanvang van de eerste training, bij telefonische reservering dient het volledige cursusgeld voor de eerste training te zijn overgemaakt. Alle trainingen dienen bij boeking te worden betaald. Restitutie van gelden is niet mogelijk.
 • Niet tijdig afgemelde trainingen (24 uur voor aanvangstijd training) worden in rekening gebracht.
 • Groeps- of Gezinscursustrainingen kunnen tot maximaal 48 voor aanvangstijd training afgemeld worden.
 • Alle trainingsprijzen zijn inclusief het gebruik van ski & snowboard materialen.
 • Gebruik van eigen ski’s en snowboard niet toegestaan, eigen schoenen wel.
 • Trainingskaarten zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en geldig tot het einde van het lopende seizoen.
 • Introductietrainingen zijn alleen geldig voor diegenen die voor de eerste keer bij Snow-Peak b.v. komen skiën cq. snowboarden.
 • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of haar gemachtigde wanneer dit noodzakelijk is.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte dranken en spijzen te consumeren.
 • Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van Snow-Peak b.v. Sancties op de overtreden huisregels zijn terug te vinden in het handhavingsbeleid van Snow-Peak b.v. dat ter inzage ligt bij de receptie van Snow-Peak b.v..
 • Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.